ECO2logical

Onze wereld maar ook ons bedrijf is volop in ontwikkeling. Het thema milieu speelt daarbij een cruciale rol. Op korte termijn vindt u hier onze visie en informatie over milieuaspecten van ECO2cem (gemalen Hoogovenslak), Cement , Beton en hun toepassingen.

Uitdaging

Het stoppen van de opwarming van de aarde is de uitdaging van de 21e eeuw. Temperaturen stijgen, ijskappen smelten, weerspatronen veranderen en watervoorraden en primaire grondstoffen raken uitgeput.

Verandering

Deze uitdaging vraagt een andere houding van mens en maatschappij ten opzichte van het milieu. Het gaat om samenwerking en individuele betrokkenheid. Het is onze kans op een betere wereld. We moeten samen de uitdaging aangaan en kansen en uitdagingen creëren voor iedereen.

Keuze

Onze keuze is zo min mogelijk sporen achter te laten. Wij upcyclen Hoogovenslak, dat vrijkomt bij de productie van ijzer, tot ECO2cem een milieuvriendelijk cement. Van ons productieproces en bedrijfsvoering meten wij de milieubelasting om indien mogelijk die te reduceren. Onze verantwoordelijkheid is andere partijen uit te nodigen om samen te werken aan minder milieubelasting in de gehele keten.

Dit kunnen we niet in één keer realiseren. We pakken dit stap voor stap aan.

ECO2logical voor een verantwoorde keuze.